Ulu Mabed Ayasofa
 
 
         
Sayfa 1  

 

    AYASOFYA CAMİİ                                                                                                                                                Sayfa 1

 

Tapu Sicili:

Tapu: 57 pafta, 57 ada, 7 parselde Ebu'l Feth Sultan Mehmed Vakfı türbe, akâret, muvakkithâne ve medreseyi müctemil Ayasofya Kebir Camii şerifi olarak kayıtlı. Akaret ve medrese 1934'ten sonra yıkılıp temizlenmiştir. Bugün bahçe ile Ayasofya 26664 metre kare bir alan üzerindedir.

(İstanbul Mazbut Hayrat kütük defteri kaydı VGM/EML 1967: 1/71-139)

Fatih vakfiyesi: VGM/Fatih Mehmed II Vakfiyesi 1938: 38-370/201-296

Bu adanın 6 nolu parselinin 11 metre irtifadan ve 8 ve 9 nolu parsellerin 7.80 metre irtifadan ve 10, 11, 12 ve13 parsellerin 5.50 metre irtifadan sonra havaları iş bu 7 nolu parsele aittir. Şerhi vardır.

Cami: Yukarıdaki kaynaklardan anlaşılacağı üzere burası bir camidir. Bunun ilk ve en önemli kanıtı tapusudur. Üstelik tapu da ekleriyle beraber külliye konumundadır. Bu tapu senedi 19/11/1936 tarihini taşımaktadır. Vakıflar kanunu gereğince iki yıl içerisinde itiraz edilmediğinden tapu kesinleşmiştir. Literatür camii görevlilerinin durumu, maaşları Osmanlıdan kalan bir adeti (imamlar ölünceye kadar görevlidir. Görev yapamayanlar mezun edilir ama her yıl berhayat belgesi verilirlerse aynen devam ederdi)* bu uygulama 1950 yılına kadar devam etmiştir. Ayrıca Ayasofya camiinin tamiri devam ettiği için (sultan camii’lerinin tamir ve bakımını evkaf umum müdürlüğü yapıyordu halen de yapıyor) tamirat bitinceye kadar cemaate yukarıdan düşen parçalar zarar vermesin diye cemaatle ibadetle ara verildiği için bir imam bir müezzin dışındakiler başka görevlere atanmıştır ve imamla müezzinin caminin bir köşesinde cemaatle namaz kılmaları yani camiinin cami olara görev yapması sağlanmıştır

* Gördüklerim Duyduklarım Yaşadıklarım Hatıralar Bayram SARICAN.

Kadro durumu:

Ayasofya cami olarak 1950 yılına kadar imam ve müezzin kadrosu 1950’a den sora ise yalnız imam kadrosu hiçbir zaman ilga (iptal) edilmemiştir. Hatta 1931-1947 arasındaki imamların isimleri de liste olarak mevcuttur. (Evkaf umum müdürlüğü İstanbul bölge müdürlüğünün fotokopileri ekte mevcuttur.) 1931-1932 bütçe kanunu ve 4 Kanuni Sani 1332 tarih ve 670 sayılı bakanlar kurulu kararına göre 1950 yılına kadar Evkaf Umum Müdürlüğü imamların tayin ve azilleriyle ilgilenir, maaşları ise vakıf gelirlerinden karşılanırdı. Ve kesinti yapılamazdı. Berhayat olmak kaydıyla maaşları devam ederdi. Evkaf Umum Müdürlüğü Sultan camilerin tamir ve bakım masraflarını vakıf gelirlerinden karşılardı. Halen bu kadrolar mevcut olup 1980’de Ayasofya'nın bir kısmının ibadete açılmasıyla imam geriye dönmüş, çok kısa bir ara dışında bu güne kadar görevi devam etmiştir.

Sayfa  1

 

© ulumabedayasofya.com 2004